ออป.รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง…

เชิดชูเกียรติยศยิ่ง…พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” และข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการ 24 จังหวัดชายทะเลและหัวหน้าส่วนราชการ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในโอกาสนี้ นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้ารับมอบเครื่องหมายฯ ณ ห้องประชุมสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561