กปน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบริดจ์ รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะพัฒนาสู่การบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว โดยในปีนี้ กปน. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กปน.