ข่าวดี ยื่นขออนุญาตเปิดคลินิก/โรงพยาบาลเอกชนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว !!

กรม สบส. ชวนผู้ประกอบการในเขต กทม. ใช้บริการขออนุญาตเปิดคลินิก/โรงพยาบาลเอกชนทางออนไลน์ ผ่านระบบ Biz Portal ยื่นที่เดียว เว็บไซต์เดียว ครบ จบในจุดเดียว

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการยื่นขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Biz Portal หลังจากที่ได้มีการเปิดให้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสปาผ่านระบบออนไลน์ไปก่อนหน้านี้ บัดนี้ กรม สบส. ได้เปิดให้ยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์เพิ่มอีก 1 กิจการได้แก่ กิจการคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน โดยนำร่องในเขต กทม.ก่อนที่จะขยายบริการไปทั่วประเทศในเร็วๆนี้

นายแพทย์ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบนี้ด้วยการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ Biz.govchannel.go.th จากนั้นจึงกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสารหลักฐานผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ ด้วยระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (E-Payment Portal Of Government)ได้ด้วย ระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเดินทางไปติดต่อยังสถานที่ราชการน้อยที่สุด ยื่นเอกสารเว็บเดียวจบ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา เป็นการพัฒนาบริการภาครัฐทางออนไลน์ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของประชาชน