“วีรศักดิ์” ดีเดย์ 18 ก.พ. เปิดใช้ระบบจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ครั้งแรกในไทยย้ำอนุมัติผลเร็วกว่ายื่นด้วยตนเอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศ 18 กุมภาพันธ์นี้ เปิดใช้ระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เชิญชวนผู้สร้างสรรค์แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ที่ทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว เช็คสถานะคำขอได้ตลอด ที่สำคัญอนุมัติผลการยื่นเร็วกว่ายื่นด้วยตนเอง

​​นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของหน่วยงานภายในกระทรวง ทั้งส่วนงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆ อาทิ การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำบัตรตัวแทนและตรวจสอบข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านระบบ QR Code ฯลฯ ซึ่งล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนาระบบจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ ให้สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ดียิ่งขึ้น

​​ด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้ต้องยื่นเอกสารผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น แต่วันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด และที่สำคัญการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์จะอนุมัติผลการยื่นได้เร็วกว่าการมายื่นด้วยตนเอง อีกทั้ง เมื่ออนุมัติแล้วก็สามารถขอรับหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (E-Certificate) ดังนั้น ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้สร้างสรรค์อีกทั้งยังตอบโจทย์สังคมดิจิทัลในปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนนักสร้างสรรค์เข้ามาใช้บริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้ที่ copyright.ipthailand.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4633 หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368