ซีพีเอฟ จัดเดิน-วิ่ง รักษ์โลก CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020 ลดโลกร้อน รูปแบบ “Carbon Neutral”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity at Fort Adisorn 2020 ในรูปแบบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ หรือ “Carbon Neutral Event” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พันเอกปัญญา สุดนาวา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายอดิศร พันโทฐากูร ประกอบบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค และนางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ อบก. ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยนักวิ่งกว่า 2,000 คน ร่วมวิ่งรักษ์โลก ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ กล่าวว่า กิจกรรม ซีพีเอฟ เดิน-วิ่งการกุศล แบบคาร์บอนนิวทรัล ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันมาใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซีพีเอฟ จึงให้ความสำคัญกับรายละเอียดในงานทั้งหมด ตั้งแต่การใช้เสื้อ Upcycling Running T-Shirt ซึ่งทำจากขยะขวดพลาสติก การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม การงดใช้โฟมเพื่อการจัดตกแต่งหรือใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง

“กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการยกระดับการจัดงานวิ่งแบบคาร์บอนนิวทรัล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” นายวิโรจน์ กล่าว

นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ อบก. กล่าวว่า การจัดงานวิ่งแบบคาร์บอนนิวทรัลของ ซีพีเอฟ ในครั้งนี้มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมด จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดงาน การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การพักแรม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งเหลือทิ้งจากการจัดงาน และจะทำการชดเชยการปล่อยก๊าซฯ ที่เกิดขึ้นให้เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยลดโลกร้อน

“การดำเนินงานดังกล่าว ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องขอชื่นชมและยกย่อง ซีพีเอฟ เพราะผลที่ได้รับ นอกจากจะสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีให้กับพนักงาน ชุมชน และผู้เข้าร่วมงาน ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมของเราไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ” นางสาวอโณทัย กล่าว

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การวิ่งในรูปแบบนี้จะมีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ โดยนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟ สะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม (Carbon Offsetting) ให้เท่ากับศูนย์ ที่เรียกว่า Carbon Neutral โดยการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล รูปแบบ “Carbon Neutral Event” ครั้งนี้ ใช้เสื้อวิ่งที่ทำมาจากขยะขวดพลาสติกจำนวน 1,800 ตัว สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับการปลูกต้นไม้ 180 ต้น

ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมียอดเงินบริจาคให้กับหน่วยงานและองค์กรการกุศลแล้วกว่า 8 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ายอดิศร จำนวน 100,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนค่ายอดิศร และโรงเรียนอนุบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี แห่งละ 50,000 บาท

สำหรับปี 2563 นี้ ซีพีเอฟ ตั้งเป้าจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในจังหวัด สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ นครราชสีมา และลำพูน  โดยกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลแบบ Carbon Neutral ในครั้งต่อไป “CPF ZOO RUN 2020” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://th-th.facebook.com/CPFSrirachaRunning

และ กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลแบบ Carbon Neutral ครั้งที่ 3 CPF Ratchaburi Run For Charity 2020 (ซีพีเอฟ ราชบุรี เดิน-วิ่ง การกุศล ผนึกกำลังลดโลกร้อน) จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ ค่ายบุรฉัตรและอุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าจะเต็ม) รับจำนวนจำกัดเพียง 2,500 คน เท่านั้น โดยมี ระยะทาง 10 Km. และ 6 Km. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ : https://cpfrunningclub.com/rbf/register/ หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page : CPF Ratchaburi Run For Charity 2020