สวธ. ขอเชิญชวน ร่วมสืบสานเพลงของครู “งานคอนเสิร์ตเพื่อครู” โดยศิลปินแห่งชาติ ครูชาลี อินทรวิจิตร และ ครูสุรพล โทณะวนิก

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดคอนเสิร์ต เพื่อครู…ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ถ่ายทอด ส่งเสริมการดำเนินงานและผลงานศิลปินแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งการจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติ นายชาลี อินทรวิจิตร สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๓๖ และนายสุรพล โทณะวณิก สาขาศิลปะการแสดง (การประพันธ์เพลงไทยสากล) พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติหลายๆ ท่านร่วมกันขับร้องเพลง ศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานเพลงของครูทั้งสอง ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

โดยการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพลมาขับร้องถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง/ ชรินทร์ นันทนาคร/รวงทอง ทองลั่นธม/เศรษฐา  ศิระฉายา/วิรัช อยู่ถาวร ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ        สุดา ชื่นบาน/ ฉันทนา กิติยพันธ์/ศรวณี โพธิเทศ/รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส/ศรีไศล สุชาตวุฒิ/วินัย พันธุรักษ์/วิชัย ปุญญะยันต์ และศิลปินอีกมากมาย รวมถึงศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้)/โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค)/ดนุพงศ์ หลงสกุลณี(สิงห์)/ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า) ซึ่งบรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ)

สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อครู จำหน่ายบัตรราคา ๒,๐๐๐ /๑,๕๐๐ /๑,๐๐๐ และ ๕๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ ศาลาเฉลิมกรุง โทร.๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘, ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘-๙ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์โทร.     ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th , เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

—————————-