สพฉ. แนะนำประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือโรค COVID 19

17 ก.พ. 63 ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แนะนำให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและรักษาอนามัยความสะอาด เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทยเอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีความเป็นห่วงในสุขภาพของประชาชน และขอเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงการเรียนรู้วิธีการดูและตัวเอง แต่ไม่ควรตื่นตระหนก เนื่องจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสามารถป้องกันได้โดยการสวมหน้าการอนามัยในภาวะที่จำเป็นดังนี้คือ 1. หากท่านมีอาการของไข้หวัด ไอ จาม 2. กรณีที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือ 3. การอยู่ในที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน

นอกจากนี้ควรหมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามือสัมผัสบริเวณใบหน้า รับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน และใช้ช้อนกลางเมื่อต้องทานร่วมกับผู้อื่นก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน

สำหรับสถานที่ที่มีการเข้าออกของนักท่องเที่ยว หรือมีคนพลุกพล่าน แนะนำให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เฝ้าระวังภาวะไข้ ที่มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และหากมีอาการเจ็บป่วยควรหยุดพักงาน และปรึกษาแพทย์ ซึ่งรวมไปถึงผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หากมีไข้ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือร่วมกับมีอาการทางระบบหายใจ หวัด คัดจมูก หรือไอ ควรหยุดพักผ่อนจนอาการดีขึ้นก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสู่บุคคลอื่น

หากประชาชนท่านใด สงสัยว่าตนเองป่วย หรือมีความเสี่ยง สามารถโทร.สอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ แต่หากอยู่ในภาวะฉุกเฉินคือมีอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบ สามารถโทรขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ที่สายด่วน 1669