กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมเยาวชนโชว์ลีลา เรียนรู้เรื่องสมุนไพรผ่านการวาดภาพจากสีสมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทย ฯ  ส่งเสริมเยาวชนไทยเรียนรู้ศิลป์ประยุกต์กับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยผ่านกิจกรรมวาดภาพชิงรางวัล เตรียมโชว์ลีลาในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15

วันที่่12 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ว่า ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561  กระทรวงสาธารณสุขมีจัดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  นำงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15” (The 15th National Herbs Expo) ร่วมจัดในงาน 100ปีการสาธารณสุขไทยด้วย  ภายใต้หัวข้อหลัก “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ที่ผ่านมากรมได้สื่อสารไปแล้วสำหรับภาพรวมการจัดงานมีการแบ่งโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โซนให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโซนผลิตภัณฑ์มาตรฐาน การประชุมวิชาการ และการอบรมระยะสั้น

สำหรับกิจกรรมวันนี้  ได้จำลองการจัดงานจริงที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  ครั้งที่ 15 ตัวอย่างกิจกรรมเด่นของกลุ่มนักเรียน ได้แก่ การแข่งขันประกวดวาดภาพ “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากสีสมุนไพร (Herb of Art) ชิงรางวัล มีนักเรียนและเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรีและปริมณฑลเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบูรณาการด้านทัศนศิลป์กับศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  ผ่านภาพวาด สื่อความหมายเกิดการเรียนรู้ตัวยาสมุนไพรแต่ละชนิด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาและดูสุขภาพของตนเองและครอบครัวในเบื้องต้น ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพศิลปินที่ทำงานด้านศิลปะ ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยจะมีการนำผลงานของผู้เข้าประกวดและผู้ได้รับรางวัลไปจัดแสดงในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เพื่อให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับชมจินตนาการของเยาวชนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล PMHA AWARD จากนายกรัฐมนตรี และผลิตภัณฑ์รางวัล Premium Award ผลการคัดเลือกรางวัลพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย และรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำเสนอการพัฒนายาจากสมุนไพร ทดแทนยาแผนปัจจุบัน วิจัยพัฒนาและสร้างนวตกรรมด้านสมุนไพร เช่น การวิจัยทางคลินิกมะระขี้นก ที่พบว่าสามารถชะลอการเพิ่มน้ำตาลสะสม ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองด้วยสมุนไพร มีการจัดสวนสมุนไพร 100 ชนิด มีการสอน สาธิตการทำผลิตภัณฑ์แก่ประชาชน และแจกหนังสือวันละ 200 เล่ม ทางด้านองค์การเภสัชกรรม ปีนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้าการทำสารสกัดจากสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์

การจัดงานครั้งนี้  มีกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น  จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน“มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.00 น.- 20.00 น.