กปน. จัดกิจกรรม “SAFETY DAY กปน. สานสัมพันธ์ชุมชน” ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา พร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “SAFETY DAY กปน. สานสัมพันธ์ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานผลิตน้ำธนบุรี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากสารคลอรีนและวิธีปฏิบัติเมื่อพบปัญหาการรั่วไหล” การสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารคลอรีน โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก