รฟม. คืนผิวถนนเรียบในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจร

รฟม. คืนผิวถนนเรียบในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจร

สถานีหมอชิต – ห้าแยกลาดพร้าว (ฝั่งขาออก)

 

ห้าแยกลาดพร้าว – แยกรัชโยธิน (ฝั่งขาเข้า)

 

แยกรัชโยธิน – แยกเกษตรศาสตร์ (ฝั่งขาเข้า)

 

วงเวียนหลักสี่ – ตลาดยิ่งเจริญ (ฝั่งขาออก)

 

ตลาดยิ่งเจริญ – โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ฝั่งขาออก)

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (ฝั่งขาเข้า)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม. ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อย ว่าปัจจุบัน (31 มกราคม 2563) รฟม. ได้ดำเนินการคืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกในแนวเส้นทางโครงการ ตั้งแต่บริเวณตลาดยิ่งเจริญจนถึงแยก คปอ. เรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณห้าแยกลาดพร้าวจนถึงตลาดยิ่งเจริญ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งมีความก้าวหน้าคิดเป็น 87.30% งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความก้าวหน้าคิดเป็น 90.06% และงานตีเส้นจราจรมีความก้าวหน้าคิดเป็น 59.66% โดยมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044