พพ. ร่วมออกบูธภายในงาน “Future Energy Asia Exhibition & Conference 2020 ฯ” โชว์เคสด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน การันตีด้วยรางวัลไทยแลนด์เอนเนอร์จี้ อวอร์ด และ อาเซียนเอนเนอร์จี้ อวอร์ด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ร่วมออกบูธภายในงาน “Future Energy Asia Exhibition & Conference 2020 หรือ Future Energy Asia 2020” โชว์เคสผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน การันตีด้วยรางวัลไทยแลนด์ เอนเนอร์จี้ อวอร์ด และอาเซียนเอนเนอร์จี้ อวอร์ด ปี 2562 พบผู้ประกอบการ นักธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน และประชาชนทั่วไปภายในงานสนใจสอบถามข้อมูลจำนวนมาก

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. เปิดเผยว่า พพ.ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูธแสดงผลงานความสำเร็จของผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลไทยแลนด์เอเนอร์จี้ อวอร์ด และอาเซียนเอนเนอร์จี้ อวอร์ด ปี 2562 ภายในงาน Future Energy Asia Exhibition & Conference 2020 หรือ Future Energy Asia 2020 จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงาน และความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รวมถึงยังได้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์เอเนอร์จี้ อวอร์ด ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการภายในงานดังกล่าว ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาไปในทิศทางการบริหารจัดการด้านต้นทุนและการอนุรักษ์พลังงานจำนวนมาก

ทั้งนี้กิจกรรม Future Energy Asia Exhibition & Conference 2020 หรือ Future Energy Asia 2020 ซึ่งเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีกลางในภูมิภาคเอเซียน สำหรับผู้นำด้านพลังงานได้มาหารือเชิงนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อร่วมกันบูรณาการ การจัดการด้านพลังงานของภูมิภาคให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต

​นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักธุรกิจด้านพลังงานให้มาพบปะหารือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนจัดการประชุมด้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ ก่อให้เกิดโมเมนตัมนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแห่งโลกอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป