พบไม่หยุด!! เสริมอาหารเถื่อน โฆษณาเกินจริงขายว่อนเน็ต เตือนอย่าซื้อ

พบผลิตภัณฑ์ Dtox Kelly โฆษณาอวดอ้างลดอาการท้องผูก ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ตรวจสอบเลข อย. ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ เข้าข่ายอาหารปลอม เตือนอย่าซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตราย แนะตรวจสถานะเลข อย. ก่อนซื้อ

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า พบเฟซบุ๊กมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ อย. ได้เผยแพร่ข่าวการตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย อย. รุดตรวจสอบข้อเท็จจริง พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dtox Kelly ฉลากระบุ ผลิตโดย บริษัท พี.ซี. ฟาร์มาพลัส จำกัด ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่มีการแสดงเลขสารบบอาหาร พบการโฆษณาสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโอ้อวดสรรพคุณในการลดอาการท้องผูก ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ทั้งนี้ จากการสืบค้นข้อมูลในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารในชื่อดังกล่าวแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตจากการตรวจสอบไม่พบการผลิต เนื่องจากทางบริษัทฯ ถูกงดการผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย โดยทางบริษัทฯ ยืนยันว่าไม่เคยทำการผลิตในชื่อนี้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผลิตภัณฑ์ Dtox Kelly เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทานโดยเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสถานะเลข อย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.oryor.com หากพบเลขผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูล หรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ