พาณิชย์เตรียมต้อนรับนักธุรกิจเกาหลีใต้เยือนไทย ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – เกาหลี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ร่วมมือกับ สมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association-KOIMA) จัดคณะผู้แทนการค้าระดับสูงจากสมาคมฯ KOIMA เยือนไทย เพื่อเจรจาการค้า จำนวนกว่า 120  ราย ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้ สมาคมฯดังกล่าว เคยจัดคณะผู้แทนการค้าฯ ไปเยือนไทยเพื่อเจรจาการค้า เมื่อปี 2558 ซึ่งมีผลประมาณการสั่งซื้อในครั้งนั้นกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

เนื่องจากปีนี้ เป็นปีครบรอบความสันพันธ์ ไทย-เกาหลีใต้ 60 ปี ประกอบกับ ประธานาธิบดี มุน แจ-อิน ให้ความสำคัญกับนโยบาย “New Southern Policy” ซึ่งมีความสนใจ ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ทั้งนี้ สคต.ณ กรุงโซล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีแผนนำคณะ
ผู้นำเข้าเกาหลี (KOIMA) จำนวนกว่า 120 ราย เยือนไทย เพื่อเจรจาการค้าอีกครั้งหนึ่งในปี 2561  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการส่งออกสินค้าไทยเพิ่มขึ้นได้

ในโอกาสที่คณะเกาหลีใต้เยือนไทยในครั้งนี้ สมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association -KOIMA) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Thailand -Korea Strategic Partnership: 60th Anniversary of Diplomatic Relations” ในช่วงเช้า และจัดกิจกรรมเจรจาการค้า ในช่วงบ่าย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม สุโกศล ตั้งแต่เวลา 9.30 -17.00 น. โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในงานสัมมนา นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว มีการลงนามคู่สัญญาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุน (MOU) ที่สำคัญ จำนวน 5 คู่ ได้แก่ คู่สัญญาฉบับที่ 1 คือการลงนามข้อตกลง 3 ฝ่ายในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทย ระหว่าง บริษัท KEPCO KDN บริษัท ILJIN Power ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทเกาหลี ที่ให้บริการ บริหาร และจัดการ โรงงานไฟฟ้า KEPCO ลงนามร่วมกับฝ่ายไทย คือบริษัท Energy Absolute มหาชนจำกัด คู่สัญญาฉบับที่ 2 คือ การลงนามระหว่างบริษัท Chunjin Chemtec Co.,Ltd. และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ในการตกลงสั่งซื้อยางพารา จำนวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ คู่สัญญาฉบับ ที่ 3 เป็นการลงนาม ระหว่างสมาคม KOIMA และสมาคมไม้ยางพารา ในการร่วมกันพัฒนาสินค้า Wood Pellet จำนวนมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ คู่สัญญา ฉบับที่ 4 เป็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างสมาคม KOIMA และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ในการร่วมกันสร้างความร่วมมือทางการค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป และคู่สัญญา ฉบับที่ 5 เป็นการลงนามความร่วมมือสั่งซื้อสินค้า ระหว่าง บริษัท Coman Foods Co., Ltd. และ บริษัท Suree Interfoods Co.,Ltd เพื่อสั่งซื้อสินค้าอาหารของแบรนด์สุรีย์ จำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 1 ปี สำหรับการเจรจาการค้าในช่วงบ่าย ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยผู้นำเข้า จากกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น ยางพารา Wood Pellet ชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ไลฟ์สไตล์ ธุรกิจอาหารและเบเกอร์รี่ พลังงานทดแทน โลจิสติกส์ สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาน เป็นต้น ซึ่งผลการเจรจาการค้า สำหรับนำคณะเกาหลีใต้ของกลุ่ม KOIMA ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีการสั่งซื้อกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 1 ปี

สำหรับการค้าระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ มีการขยายตัวมากขึ้นในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้มีมูลค่าทางการค้า เป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของเกาหลีใต้ ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปเกาหลีประมาณ 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเกาหลี จำนวน 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ไทยยังขาดดุลการค้า มีมูลค่าถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การค้าระหว่างไทยและเกาหลี ยังมีโอกาสพัฒนาเติบโต ในทางการค้าระหว่างกันได้อีกมาก KOIMA ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ จะมีส่วนช่วยผลักดันการค้าระหว่างไทยและเกาหลีให้เกิดการการขยายตัว และกระชับความสัมพันธ์ในทางการค้ากันยิ่งขึ้น

 

*******************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ