อย. เตือนภัยผู้บริโภค ระวังถูกหลอกซื้อผลิตภัณฑ์เถื่อนผ่านร้านค้าออนไลน์

อย. เดินหน้าจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย ล่าสุดพบผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ ไม่ผ่าน อย. ขายโจ๋งครึ่มผ่านร้านค้าออนไลน์ สั่งระงับการโฆษณาไปแล้วกว่า 250,000 รายการ พร้อมประสานเครือข่ายร้านค้าออนไลน์หากพบทำผิดจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด เตือนภัยให้ระวัง !! อย่าหลงซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเสียโอกาสในการรักษาและเสี่ยงได้รับอันตรายตายโดยไม่รู้ตัว

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยจากสถิติเรื่องร้องเรียนที่แจ้งเข้ามา อย. พบว่ามากกว่า 40 % เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทางสื่ออินเทอร์เน็ต ร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และยา ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแลกกับการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีสรรพคุณตามกล่าวอ้าง ซึ่งล่าสุดพบผลิตภัณฑ์เครื่องนวดไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ ที่ลักลอบนำเข้าและโฆษณาขายทางร้านค้าออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้กลยุทธตั้งราคาแพงให้ดูเป็นสินค้าที่ดีคุณภาพ และลดราคาลงมากเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจาก อย.แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบการขายยาทางร้านค้าออนไลน์อีกหลายรายการ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถกระทำได้ และหากผู้บริโภคสั่งซื้อยาดังกล่าวมาใช้เอง อาจเสี่ยงต่อการได้รับยาปลอม หรือยาที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้โรคลุกลามมากขึ้น และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อย.ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้พึงระวัง ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้เลือกจากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก อย. หากผลิตภัณฑ์พบข้อบกพร่องหรือมีปัญหา สามารถเรียกร้องให้รับผิดชอบได้เนื่องจากมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งแน่นอน รวมไปถึงการเลือกซื้อยาควรปรึกษาเภสัชกรในร้านขายยา เพื่อจะได้รับคำแนะนำและเลือกใช้ยาให้เหมาะสมและถูกต้องกับโรค

สำหรับมาตรการดำเนินการ อย.ได้แจ้งด่านอาหารและยาทุกแห่งเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ประสานหน่วยงานด้านการปราบปราม (บก.ปคบ.) สืบหาตัวผู้กระทำความผิดนำเข้ารายใหญ่ และในช่วงปี2562 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการสั่งระงับการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ไปแล้วกว่า 250,000 รายการและดำเนินคดีไปแล้วกว่า 500 ราย และอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์เถื่อน รวมทั้งได้ประสานไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ให้ดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างเข้มงวด หากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีและลงโทษสถานหนัก

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย โดยย้ำว่า หากประชาชนพบเห็นและสงสัยร้านค้าออนไลน์โฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพบเห็นผู้ลักลอบผลิต ขาย นำเข้า ผลิตภัณฑ์เถื่อน แจ้งเบาะแส มาได้ที่สายด่วน อย. 1556 โดยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สงสัย ผ่านทาง www.fda.moph.go.thหรือที่ Oryor Smart Application

********************************************