เสมา 3 ยกย่อง ครู กศน.เป็นครูพันธ์ุพิเศษที่ทำได้ทุกอย่าง

(15 กุมภาพันธ์ 63)​ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการผลการดำเนินงาน 6G (ดี 6 อย่าง) ของ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่ง พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพราะ ครู กศน.เป็นครูพันธ์ุพิเศษที่ทำได้ทุกอย่าง จึงขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่

ส่วนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการพัฒนาครู กศน. ให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความรู้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนหรือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว พัฒนาอาคาร สถานที่ มุมการอ่าน มุมอาชีพ มีบริการอินเตอร์ฟรี Wifi บริการอินเตอร์เน็ตฟรี เอื้อต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้นวัตกรรมในการค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ 56 ตำบล พร้อมทั้งตั้งศูนย์บริการความรู้ ศูนย์กิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

อิชยา กัปปา/สรุป
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ/ภาพ