ของขวัญปีใหม่ By พม. หลักสูตรระยะสั้น 3 วัน “เพ้นท์เล็บ และ Mocktial in love “

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับประชาชน โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ได้แก่ หลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม (ม็อคเทลอินเลิฟ) และหลักสูตรเพ้นท์เล็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสีในการเพ้นเล็บ เทคนิคการปั้นดอก การใช้สีตกแต่งลวดลายต่างๆ บนเล็บ การผสมเครื่องดื่มประเภทม็อคเทล จากน้ำสมุนไพร การผสมเครื่องดื่มจากน้ำผลไม้ การตกแต่งเครื่องดื่มให้น่ารับประทาน