รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจราชการและติดตามแผนงานส่งน้ำบาดาลระยะไกลพื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไปตรวจราชการที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยองโดยมี ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

ในการนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการโครงการฯ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น