พม. ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ จัดกิจกรรม “พม.สื่อรัก Infinity of love” เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 ชูแนวคิด “สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ในครอบครัว”

เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการแสดงออกด้วยคำพูด หรือท่าทางที่สร้างสร้างสรรค์ “รักกันก็ต้องบอก และแสดงออกด้วยท่าทาง กายใจไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น ไร้รุนแรง”

วันที่ 14 ก.พ. 63 ณ สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมจัดกิจกรรม “พม สื่อรัก Infinity of love ภายใต้แนวคิด“สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ในครอบครัว” โดยมี นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นางสาววิจิตา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคประชาชน และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นเทศกาลสากลที่กล่าวถึงการส่งมอบความรัก โดยมีคู่รักหลายคู่ที่ถือเอาวันนี้จับมือกันมาจดทะเบียนสมรส หน่วยงานหลายแห่งที่รับจดทะเบียนสมรสก็มีการตกแต่งสถานที่สวยงามเข้ากับบรรยากาศแห่งความรัก เช่นเดียวกับที่สำนักงานเขตบางซื่อ ได้จัดงาน “รักยืนยง มั่นคง ที่บางซื่อ” โดยปีนี้ สค.ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรม “พม.สื่อรัก Infinity of love” ภายใต้แนวคิด “สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ในครอบครัว” ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้นำชุดความรู้ในการสร้างครอบครัว การใช้ชีวิตคู่ และการเตรียมความพร้อมมีบุตร รวมทั้งแนวทางการวางแผนครอบครัว มามอบให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส โดยเฉพาะคู่รักที่จะสร้างครอบครัวใหม่ หรือคู่รักที่แต่งงานมานานแล้วแต่เพิ่งตัดสินใจมาจดทะเบียนสมรส ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมาย หรือสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาววิจิตา กล่าวต่อไปว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนถือโอกาสวันแห่งความรักนี้แสดงความรักต่อกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งคนในสังคม อยากให้แบ่งปันความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีแต่ความสุข หรือใครที่โกรธเกลียดกัน ไม่เข้าใจกัน ก็พูดคุยปรับความเข้าใจกัน สำหรับใครที่ไม่เคยบอกรักคนในครอบครัวเลย ก็ใช้โอกาสนี้บอกรักกัน พูดคุยด้วยคำพูดที่ดีๆ โดย สค. มีตัวอย่าง 10 คำพูดที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน ซึ่ง สค. ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป เมื่อปี 2560 ประกอบด้วย 1) เหนื่อยมั้ย 2) รักนะ 3) มีอะไรให้ช่วยไหม 4) เก่ง/ดี/เยี่ยม 5) ไม่เป็นไรนะ 6) สู้ๆนะ 7) ทำได้อยู่แล้ว 8) คิดถึงนะ 9) ขอบคุณนะ และ 10) ขอโทษนะ ซึ่งการสื่อสารในเชิงให้กำลังใจ การให้เกียรติกันทั้งทางกายและวาจา จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความผูกพันรักใคร่ และครอบครัวมีความเข้มแข็งกันมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น 1) กิจกรรม “รักกันก็ต้องบอก และแสดงออกด้วยท่าทาง กายใจไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น ไร้รุนแรง” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ให้ครอบครัวได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการแสดงออกด้วยคำพูด หรือท่าทางที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว 2) การมอบคู่มือ/ชุดความรู้ สำหรับครอบครัว และของรางวัลให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ประกอบด้วย คู่มือสื่อรัก ครอบครัวอบอุ่น เรียนรู้เข้าถึงใจ คนทุกวัยในครอบครัว ความรู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่ ตั้งท้องคุณภาพ เลี้ยงลูกพัฒนาการดี เป็นต้น และ 3) กิจกรรมถ่ายภาพคู่รัก Infinity of love เพื่อให้คู่รักได้มีภาพแห่งความประทับใจร่วมกัน

ที่สำคัญการแสดงออกถึงความรักที่ดีต่อกันสามารถทำได้ทุกวันไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น และอยากให้ทุกคนร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มที่ครอบครัวของเราเอง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รักกันอย่างเข้าใจ ปลูกฝังบุตรหลานให้รักและเห็นคุณค่าในตนเอง เคารพสิทธิของคนอื่น อดทนและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ปรับตัวได้ในสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมั่นคง นางสาววิจิตา กล่าวในตอนท้าย