กรม สบส.ติวเข้มนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ รู้ลึก รู้จริง รู้เร็ว ก้าวทันยุคดิจิทัล

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (ลำดับที่ 4 จากขวา) เปิดการอบรม “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้ รู้ลึก รู้จริง รู้เร็ว นำเทคโนโลยีที่มีมาใช้สร้างสรรค์ผลงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ ให้สมกับเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และโครงการนี้นับเป็นการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รุ่นแรกของกรม สบส. อีกด้วย