GGC สนับสนุนเจลทำความสะอาดมือ ปันน้ำใจต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลำดับที่4 จากขวา) รับมอบผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือ ขนาดพกพา จำนวน 5,000 ขวด ในโครงการ“Green Health Project” จากนายสุพิชญ์ สุวกูล กรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID -19 โดยมีนายสุวัฒน์ กมลพนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการและพัฒนาธุรกิจ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) นายสุเชษฐ์ ดีมั่งมี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ (ลำดับที่ 1จากซ้าย) และนางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาด (GGC Hand Sanitizer Gel) ถือเป็นโครงการนำร่องและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ “Green Health Project” โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Health Care & Personal Care และเป็นลูกค้า OEM ของบริษัทฯ ให้ผลิตเจลล้างมือ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ กลีเซอรีน มาเป็นส่วนผสมในเจลทำความสะอาดมือดังกล่าว