รฟม. บริจาคเงิน 50,000 บาท ร่วมเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจังหวัดนครราชสีมา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริจาคเงิน ร่วมเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก โดยร่วมมอบความช่วยเหลือเป็นเงินบริจาค 50,000 บาท สมบทเข้าบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา” ทั้งนี้ยังประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สามารถร่วมบริจาคเพิ่มเติมได้ที่กล่องรับบริจาค โดยจัดวางกล่องไว้ 2 จุด ได้แก่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 และอาคาร 2 รฟม. ทั้งนี้ รฟม. ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงพี่น้องชาวนครราชสีมา ให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน