ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ ร่วมสนับสนุน กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ พร้อมสมาชิก พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ” Run for Health 2020″ ที่จัดโดยสโมสรโรตารี่สวนจิตรลดา โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง แลเป็นการหารายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา สภาดกาดชาดไทย

สำหรับการจัดการแข่งขันในคร้งนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 5 กม 10 กม.และ 21 กม.

โดยเส้นทางการจัดกิจกรรมวิ่ง มีทีมจักรยานอาสากู้ชีพ ที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัต (AED) สแตนบายพร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเส้นทาง และมีรถการแพทย์ระบบสูงพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอได้ทันที สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6 พันคน