องคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองโคราช

วันที่ 13 ก.พ. 63 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี ช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 3 ฝ่ายช่างกล โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองโคราช โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 และหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายของผู้เสียชีวิต และประชาชน เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ ณ วัดช่องอู่ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2507 ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สมรสกับ นางสมสมัย พงษ์ชะอุ่มดี มีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ชั้น 1 สังกัดสำนักโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2536 รวมอายุราชการ 27 ปี 1 เดือน 5 วัน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
จนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่กลางเมืองโคราช ทำให้ นายศรัณยพงศ์ ถูกยิงและได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าห้างเทอร์มินอล 21 ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในเวลาต่อมา สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่บุคลในครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง รวมสิริอายุ 55 ปี 10 เดือน 21 วัน