โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) โดยได้รับเกียรติจากนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบตราสัญลักษณ์ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ในปัจจุบัน โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มีห้องประชุมที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) รวม 13 ห้อง และมีห้องประชุมที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard) จำนวน 1 ห้อง จากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) ส่งเสริมให้สถานที่จัดงานไมซ์ของโรงแรมมีมาตรฐานในระดับสากล เพิ่มความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้พร้อมรองรับงานจากกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ