รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้าช่วยบันฑิตว่างงาน เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำเมืองหาดใหญ่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยบัณฑิตที่ยังว่างาน โดยสั่งการให้เปิดศูนย์ Job Ready Center หรือศูนย์ที่นี่มีงานทำขึ้น โดยนำร่อง 11 แห่ง ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ได้ลงมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ที่ จ.สงขลา ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ปรากฎว่ามีบันฑิตให้ความสนใจและมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสถานประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์งานในวันนี้ด้วย

ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) จะให้บริการในด้านต่างๆซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.ลงทะเบียนสมัครงาน โดยจะแนะนำ แนะแนวอาชีพ 2. ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โดยจะเป็นการวัดบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ IQ EQ 3. จับคู่ Matching ซึ่งมีบริการทั้ง Job Fair Mobile App Line Job และตู้งาน (Job Box) 4. พัฒนาทักษะ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ มีทั้งระยะสั้น 18-60 ชม. และระยะยาว 2 เดือนขึ้นไป 5. สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และการคุ้มครองแรงงาน

นางสาวอนุสรี กล่าวต่อว่า ศูนย์ Job Ready Center ให้บริการผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังว่างงาน ซึ่งบัณฑิตสามารถมาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 11 แห่งทั่วประเทศ สำหรับศูนย์ฯ ที่หาดใหญ่ วันนี้มีผู้มาสมัคร 178 คน สามารถบรรจุงานได้ทันที 55 คน ที่บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมัน PT)