สนพ.จัดงานครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สักการะพระภูมิเจ้าที่ ร่วมพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานทุกคนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ สนพ. เดิมชื่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และย้ายมาสังกัดกระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545