กสร. ชวนร่วมงาน Informal Labour Fair 2020

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน Informal Labour Fair 2020 ร่วมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแรงงานนอกระบบ ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงาน “Informal Labour Fair 2020” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้แรงงาน นอกระบบและแรงงานอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองในระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแรงงานนอกระบบกว่า 40 ร้านค้า นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คลินิกให้ความรู้และคำปรึกษาปัญหาแรงงาน สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมประกันสังคมมาตรา 40 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและเสวนาวิชาการเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบอีกด้วย

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร.ขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2245 7170