กปน. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำ

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) รวม 402 คน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)