กปน. ชวนโหลดแอป MWA onMobile รวมทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำประปาไว้ในแอปฯ เดียว

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปฯ MWA OnMobile เพื่อความสะดวกในการใช้น้ำในยุคดิจิตอลของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยหลากหลายบริการ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบัน แล้วนำบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดจากแอปฯ ไปชำระค่าน้ำได้ทันที การตรวจสอบค่าน้ำย้อนหลัง การแจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจากห้องปฏิบัติการ และจากสถานีวัดคุณภาพน้ำ ณ เวลาปัจจุบัน และผู้ใช้น้ำยังสามารถส่งรูปท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งระบบจะระบุพิกัด เพื่อสามารถให้ กปน. ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังสามารถ

• ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.)

• ชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ และบิลค่าน้ำประปาที่เกินกำหนด ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card

• เปิดรับข่าวสารที่น่าสนใจ รวมถึงคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทราปราการได้ทุกวัน

• ยังมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกด้วยการสมัครใช้บริการ e-Bill (ใบแจ้งยอดค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์) และ e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ลดระยะเวลาในการรับใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จาก 30 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

โดยผู้ใช้น้ำสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี! ที่ App Store และ Play Store หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

…………………………………………