ซาเล้ง เฮ ทั่วประเทศ!!! ปรบมือรัวขอบคุณ”จุรินทร์” ช่วยบรรลุข้อตกลง 4 ฝ่าย ประกันราคารับซื้อขยะกระดาษ กิโลละ2 บาท

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการหารือแนวทางแก้ปัญหาราคาขยะกระดาษตกต่ำเหลือกิโลละ 50 สตางค์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  โดยมีผู้เข้าร่วมหารือ  ประกอบด้วยซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่าโรงงานอัดกระดาษ  และโรงงานผลิตกระดาษ พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์  ภายหลังการประชุม  นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือร่วมกันสี่ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา ประกอบด้วยซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า โรงอัดกระดาษ และโรงผลิตกระดาษ ทั้งสี่ฝ่ายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาราคากระดาษในประเทศตกต่ำ ซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซาเล้งสามารถที่จะนำเศษกระดาษที่ไปซื้อมาขายได้แค่กิโลกรัมละ 50 สตางค์ถึง 1 บาทเท่านั้น จากการที่ได้เชิญประชุมสี่ฝ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งและมอบหมายให้ทั้ง 4 ฝ่ายไปหาหรือร่วมกับท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาโดยลำดับรวมแล้ว 3 ครั้ง

วันนี้ได้มีข้อสรุปร่วมกันแล้วเห็นชอบร่วมกันในการประชุมครั้งสุดท้าย ดังนี้

ประการที่ 1 ขอให้การรับซื้อเศษกระดาษเป็นไปตามกลไกราคาตลาด เมื่อราคากลไกตลาดอยู่ในระดับราคาที่สูงรวมทั้งกลไกราคาตลาดโลกโรงงานผลิตกระดาษซึ่งเป็นปลายทางจะต้องรับซื้อในราคาที่สูงตามไปด้วย จนมาเป็นการรับซื้อเศษกระดาษจากซาเล้งช่วยให้ซาเล้งมีรายได้ที่ดีขึ้นได้

ประการที่ 2 เมื่อไหร่ที่ราคาตลาดตกต่ำลง จะใช้ข้อตกลงในการกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ คือในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ นับตั้งแต่วันนี้โรงงานผลิตกระดาษ จะรับซื้อเศษกระดาษจากโรงอัดกระดาษซึ่งเป็นขั้นที่สองในราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 3.50 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน เป็นเวลา 3 เดือนในจำนวนไม่เกิน 30,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่เกิน 30,000 ตันไปจนถึงสิ้นปีนี้จะต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.30 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน ราคาที่กำหนดนี้จะส่งผลให้ซาเล้งสามารถที่จะนำเศษกระดาษมาขายให้ร้านรับซื้อของเก่าได้ในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ไปในปริมาณไม่เกิน 30,000 ตันในราคากิโลกรัมละ 2 บาท ณ ราคาที่กรุงเทพและปริมณฑล ส่วนจำนวนที่เกิน 30,000 ตัน ไปจนถึงสิ้นปีนี้ซาเล้งจะได้ราคาไม่ต่ำกว่า 1.80 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล

สรุป คือจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ซาเล้งมีหลักประกันในเงื่อนไขนี้อย่างน้อยต้องขายเศษกระดาษได้กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 1.80 บาทถึง 2 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล หากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ หากกดราคาต่ำกว่าที่ตกลงขั้นต่ำกันไว้กระทรวงพาณิชย์โดยท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้เข้าไปใช้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป เพื่อกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง เช่น มาตรการกำหนดการนำเข้าสินค้ากระดาษจากต่างประเทศซึ่งจะมีรายละเอียดตามกฎหมายต่อไป แต่ ณ เวลานี้มั่นใจว่าทั้งสี่ฝ่ายจะ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ทุกประการ

โดยเวลานี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุมแล้วและกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศสองฉบับตามมา โดยคณะกรรมการ กกร. ประกาศฉบับแรกคือ กำหนดให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุม ฉบับที่สองกำหนดให้มีการปิดและแจ้งราคารับซื้อเศษกระดาษ ให้กำหนดรถสี่ล้อที่ไปรับซื้อเศษกระดาษตามบ้านเรือนไม่รวมซาเล้ง ต้องติดราคารับซื้อเศษกระดาษข้างรถ ร้านรับซื้อของเก่าต้องปิดป้ายราคารับซื้อเศษกระดาษที่มีความชัดเจนโรงงานอัดกระดาษก็เช่นเดียวกัน รวมทั้งโรงงานผลิตกระดาษหรือเยื่อกระดาษซึ่งเป็นปลายทางต้องกำหนดตัวอักษรต้องไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตรเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน และมีการแจ้งราคาที่รับซื้อทุกวันศุกร์แจ้งภายในวันจันทร์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์

สำหรับกระดาษที่ต้องแสดงราคาหรือเศษกระดาษที่ต้องแสดงราคาประกอบด้วย 1.ลังกระดาษ 2.กระดาษขาวดำ 3.กระดาษรวม ต้องแสดงราคาหรือติดป้ายราคารับซื้อ

“และที่ผมได้เข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาให้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสี่ฝ่ายทั้งกับซาเล้งที่ถือว่าจนที่สุดที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตกระดาษให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างน้อยที่สุดผลการหารือก็ได้รับหลักประกันว่าได้รับราคาขั้นต่ำอย่างน้อยมีหลักประกันแล้วว่าไม่ต่ำกว่า 1.80 บาทถึง 2 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล และจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้รับซื้อของเก่าและร้านรับซื้อเศษกระดาษและโรงอัดกระดาษและโรงผลิตกระดาษที่เป็นผู้มาช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ทำรายได้เข้าประเทศและช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะถ้าทั้งสี่ฝ่ายไม่ร่วมมือกันเกิดปัญหาติดขัดขยะก็จะกองอยู่เต็มบ้านและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งสี่ฝ่ายและเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนและมีเศษกระดาษอยู่ที่บ้านด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว

จากนั้นนายจุรินทร์ ได้ลงไปพบตัวแทนซาเล้งทั่วประเทศกว่า 500 คนที่มาให้กำลังใจนายจุรินทร์ ณ โถงด้านล่างกระทรวงระหว่างรอการประชุม  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความดีใจ เสียงปรบมือต้อนรับนายจุรินทร์ดังกึกก้องโถงพร้อมเสียงขอบคุณนายจุรินทร์ และเสียงเชียร์พร้อมกันดังๆว่า “ขอบคุณจุรินทร์” “จุรินทร์สู้ๆ” และมีการมอบ ซาเล้งจำลองที่ทำด้วยไม้ กับข้อความว่า “จากใจซาเล้ง” นอกจากนั้นนายบุญยิ่ง สุวิบุญ ตัวแทนซาเล้งซึ่งเข้าร่วมหารือ ได้ขอบคุณนายจุรินทร์ที่ช่วยคนจน

……………………………………