กทปส. ร่วมสนับสนุน ผลักดันนักสื่อสารมวลชน ผลิตนำเสนอสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” หวังพัฒนาวงการทีวีดิจิทัลของไทยในอนาคต

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. มุ่งผลักดันสังคมผ่านการส่งเสริม สนับสนุนด้านสื่อสารมวลชน อันเป็นสังคมที่เอื้อต่อการสื่อสารในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านบุคลากรในแวดวงดังกล่าวให้เกิดจิตสำนึก จรรยาบรรณต่อการผลิตสื่อ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อกลุ่มผู้รับชม พร้อมสร้างคุณค่าในผลงานในการผลิตสื่อ ผ่านรางวัลอันทรงคุณค่า “รางวัลทีวีสีขาว” (White TV Awards) ครั้งที่ 2

นายนิพนธ์  จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวว่า โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” (White TV Awards) ครั้งที่ 2 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ด้วยทาง กทปส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะการผลิตรายการที่มีเนื้อหาที่เหมาะสม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์สำหรับทุกเพศทุกวัย ดังนั้น “รางวัลทีวีสีขาว” เปรียบเสมือนตัวสะท้อนถึง “ปรัชญา” รางวัลคุณภาพที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสื่อสารมวลชน กลุ่มคนในวงการโทรทัศน์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์อันเป็นประโยชน์สังคมในยุคปัจจุบัน พร้อมปลุกจิตสำนึกแนวทางการดำเนินงานกับคำว่า “จรรยาบรรณสื่อ”

การที่ กทปส. ให้การสนับสนุน โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” เราต้องการเห็นแวดวงในสังคมนักสื่อสารมวลชนเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักในการผลิตเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนารายการอย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรม สามารถชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ดีถูกต้อง ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

นายนิพนธ์  กล่าวอีกว่า ผลตอบรับจากที่ กทปส. ได้ประเมินจากครั้งที่ 1 พบว่า โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ได้รับผลตอบรับที่ดีเกิดการกระตุ้นให้บุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการที่ผลิตเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์เกิดขวัญกำลังใจ มีความภาคภูมิใจในรางวัล อีกทั้งรางวัลทีวีสีขาวยังสร้างคุณค่าความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิตรายการ และมีการผลิตรายการในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมมากขึ้น ดังนั้น โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ครั้งที่ 2 ยังเดินต่อด้วย สำนักงาน กสทช. และ กทปส. ร่วมกับ มูลนิธิจำนง รังสิกุล สานต่อการมอบรางวัลในปี 2563 ในการประกวดส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพ จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนที่ได้รับความเชื่อมั่นในประเทศไทย

โดยการคัดเลือกรายการที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ครั้งที่ 2 รายการทุกประเภท   ต้องเป็นรายการที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ต้องเป็นรายการที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนั้น “ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิจำนง รังสิกุล ยังเปิดโอกาสในการ่วมรับฟังแนวทาง การจัดโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ครั้งที่ 2” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการและวงการทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ ห้องโคลิเซี่ยม ชั้น 6 ซึ่งการสัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ กทปส. หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และพร้อมขยายผลต่อการพัฒนาวงการโทรทัศน์ไทยต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป” นายนิพนธ์  กล่าวทิ้งท้าย

……………………………………………