หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล (หม่อมเต่า) รมว.แรงงาน มอบหมาย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือทายาทแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร ขณะที่ลูกจ้างกำลังบรรจุแป้งมันลงถุงที่ บริษัท ที.ซี.เอส.อุตสาหกรรมแป้งมัน จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เป็นเหตุ ให้ลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมา บาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย โดยนายจ้างได้ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา  ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกจ้างได้เสียชีวิตลง 1 ราย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ โดยนายทศพล    กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง แก่ทายาท นาย YE KO HTET รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 841,253.25 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ส่วนนาย ZAR NI OO  ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปัจจุบันอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยมีค่ารักษาพยาบาลจำนวน 18,800.25 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรจะได้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลต่อไป

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยและได้ให้การดูแลแรงงานต่างด้าวเฉกเช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการ ทั้งในกรณีอันเกิดเนื่องจากการทำงาน ของกองทุนเงินทดแทน และกรณีอันไม่เนื่องจากการทำงานของกองทุนประกันสังคม ซึ่งกรณีแรงงานต่างด้าว        ชาวเมียนมาที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานรายนี้เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เพียง 3 เดือนก่อนเสียชีวิต ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน จึงขอฝากให้นายจ้างที่เข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียนทั้งสองกองทุน ได้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้การดูแลเยียวยาลูกจ้าง      และทายาทได้ทันท่วงทีต่อไป

———————————————————–