สสจ.หนองคาย พร้อมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย  พร้อมคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.,คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ สสจ.หนองคาย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” รวมพลังร่วมมือกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

โดยทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ราวระเบียง ลูกบิดประตู เครื่องส่งแฟ็กซ์  โทรศัพท์สำนักงานฯ ที่กดชักโครก สายฉีดชำระในห้องน้ำ เป็นต้น รวมถึงเก้าอี้ และโต๊ะทำงานของแต่ละบุคคล  และรณรงค์ปลูกฝังการสร้างสุขอนามัยที่ดี “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ในการนี้  ได้เชิญชวนหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งของจังหวัดหนองคาย ได้ปฏิบัติ “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” เช่นเดียวกัน

………………………………………………….