ก.แรงงาน สาธิตทำเจลล้างมือ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสาธิตการทำเจลล้างมือให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า  พร้อมเน้นย้ำ! การฝึกที่ต้องใกล้ชิดกับผู้รับบริการ หรือเกี่ยวกับสุขอนามัย ต้องดูแลและป้องกันตนเองมากเป็นพิเศษ เช่น พนักงานนวดไทย และผู้ประกอบอาหาร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการทำเจลล้างมือ ณ วิทยาลัยการแรงงาน พร้อมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่มีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน ภาครัฐหลายหน่วยงานต่างร่วมกันประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการดูแลตนเอง บุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด เพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัส รวมถึงลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสด้วย ซึ่ง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อยครั้ง เป็นต้น ส่งผลให้หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือขาดตลาด ดังนั้น กพร.จึงจัดสาธิตการทำเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปทำเจลล้างมือใช้เองในครอบครัว ทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสได้ในเบื้องต้น

ด้านนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน อธิบดี กพร.กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำเจลล้างมือ มีขั้นตอนและวิธีการทำไม่ยาก ส่วนผสมหลักๆ เช่น คาร์โบพอล เป็นผงที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อเจล แอลกอฮอล์ 70% ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ ไตรเอทาโนลามีน ไตรโคลซาน (Triclosan) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ ที่มีประสิทธิภาพต้านเชื้อราหรือไวรัสบางชนิดได้ดีและน้ำเปล่า เป็นต้น ซึ่งวิธีการทำจะผสมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่กำหนด ก็จะได้เจลล้างมือไว้ใช้เองแบบประหยัด

นอกจากนี้ กพร. ได้สั่งการให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้สอนหรือวิทยากร เน้นย้ำให้ผู้รับการฝึกสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคจากการไอหรือจาม และจากมือสู่ปากได้ในระดับหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อหรือแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วย การฝึกในบางสาขาที่ต้องใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เช่น การฝึกนวดแผนไทย ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้บ่อยครั้งและใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเป็นประจำ การฝึกประกอบอาหารก็เช่นกัน เพราะเกี่ยวข้องกับสุขอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้สวมหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกัน รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง

……………………………………..