กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานต่างด้าว ได้สิทธิเท่าเทียมแรงงานไทย

‘หม่อมเต่า’ ส่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่กำแพงเพชรให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับแรงงานไทย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร ขณะที่ลูกจ้างกำลังบรรจุแป้งมันลงถุงที่ บริษัท ที ซี เอส อุตสาหกรรมแป้งมัน จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.ชาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร เป็นเหตุให้ลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมาบาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย โดยนายจ้างได้ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกจ้างได้เสียชีวิตลง 1 ราย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมาย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง แก่ทายาท นาย YE KO HTET รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 841,253.25 บาท ส่วนนาย ZAR NI OO ซึ่งบาดเจ็บได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยมีค่ารักษาพยาบาลจำนวน 18,800.25 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรจะได้จ่ายให้โรงพยาบาลกำแพงเพชรต่อไป

รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยและได้ให้การดูแลแรงงานต่างด้าวเฉกเช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการ ทั้งในกรณีอันเกิดเนื่องจากการทำงาน ผ่านกองทุนเงินทดแทน และกรณีอันไม่เนื่องจากการทำงานผ่านกองทุนประกันสังคม ซึ่งกรณีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานรายนี้เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เพียง 3 เดือนก่อนเสียชีวิต ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน จึงขอฝากให้นายจ้างที่เข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียนทั้งสองกองทุนได้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้การดูแลเยียวยาลูกจ้างและทายาทได้ทันท่วงทีต่อไป

………………………