รองอธิบดี ชป. ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง

วันที่ 10 ก.พ. 63 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง

โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง เป็นโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เนื่องจากเดิมแม่น้ำตรังมีศักยภาพในการรับน้ำได้สูงสุดประมาณ 720 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(ลบ.ม./วินาที) แต่เมื่อเกิดอุทกภัยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านมากถึง 1,467 ลบ.ม./วินาที ทำให้มีปริมาณน้ำส่วนเกินประมาณ 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลล้นข้าม   คันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชน สร้างความเสียหายให้กับราษฎรเป็นประจำแทบทุกปี

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ประกอบไปด้วยการขุดคลอง-  ผันน้ำท้องคลองกว้าง 102 เมตร ยาว 7.55 กิโลเมตร พร้อมกับก่อสร้างประตูระบายน้ำอีก 2 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมน้ำในคลอง ซึ่งจะสามารถระบายน้ำส่วนเกินได้ในอัตรา 750 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดปริมาณน้ำท่าใน     แม่น้ำตรัง อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองตรุด ตำบลนาโต๊ะหมิง และตำบลบางรัก ในเขตอำเภอเมืองตรัง พื้นที่กว่า 10,500 ไร่ ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้บางส่วนในช่วงฤดูฝนหน้านี้

—————————————————

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 กุมภาพันธ์ 2563