ก.แรงงาน จัดทีมช่วย SME ตั้งเป้าพัฒนาพนักงานในสปก. 15,000 คน

Featured Video Play Icon

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563