พม. แถลงข่าว การจัดกิจกรรม “พม.สื่อรัก Infinity of love” 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ เชิญชวนประชาชนให้ตระหนักถึงความรักของสมาชิกในครอบครัว ชูแนวคิด “สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ในครอบครัว”

วันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครัว มอบหมายให้ นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้แถลงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในชื่อกิจกรรม “พม.สื่อรัก Infinity of love” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

นายธนสุนทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว มุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สามารถอบรมเลี้ยงดูสมาชิกให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศ โดยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคประชาชน และเป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นเทศกาลสากลที่กล่าวถึงการส่งมอบความรัก แต่คนส่วนใหญ่คิดว่า วันวาเลนไทน์เป็นวันที่แสดงความรักของคู่รักวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้น ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สค. ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จึงได้จัดกิจกรรม “พม.สื่อรัก Infinity of love” ภายใต้แนวคิด “สื่อสารสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ในครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว โดยเฉพาะคู่รักที่จะสร้างครอบครัวใหม่ รวมถึงสร้างกระแสให้สังคมโดยเน้นที่ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความรักของสมาชิกในครอบครัว

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น 1) กิจกรรม “รักกันก็ต้องบอก และแสดงออกด้วยท่าทาง กายใจไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น ไร้รุนแรง” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ให้ครอบครัวได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการแสดงออกด้วยคำพูด หรือท่าทางที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว 2) การมอบคู่มือ/ชุดความรู้ สำหรับครอบครัว และของรางวัลให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส โดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางสาวอุษณี กังวารจิตต์) ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ที่น่าสนใจให้กับคู่รัก ครอบครัวใหม่ ประกอบด้วย คู่มือสื่อรัก ครอบครัวอบอุ่น เรียนรู้เข้าถึงใจ คนทุกวัยในครอบครัว ความรู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่ และสติ๊กเกอร์ท่าทางและคำพูดที่สร้างสรรค์ที่ควรใช้ในครอบครัว เป็นต้น และ 3) กิจกรรมถ่ายภาพคู่รัก Infinity of love เพื่อให้คู่รักได้มีภาพแห่งความประทับใจร่วมกัน นอกจากนี้ ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ด้วยการเปลี่ยนกรอบรูปโปร์ไฟล์ Face book โดยค้นหากรอบรูปและพิมพ์คำว่า พม.สื่อรัก และกดเปลี่ยนกรอบรูป

นายธนสุนทร กล่าวต่อไปว่า ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ สค. ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรักความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัว หรือคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุข เพราะความรักสามารถแสดงออกได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหนุ่มสาว คู่รักที่กำลังจะสร้างครอบครัว คู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาแล้ว หรือสมาชิกอื่นในครอบครัว เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือแม้แต่คนรอบข้างในสังคม นอกจากนี้ การแสดงออกถึงความรักที่ดีต่อกันสามารถทำได้ทุกวันไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะการส่งต่อความรักให้กันและกันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

และท้ายสุดนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ได้ช่วยสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงความรักของสมาชิกในครอบครัว “รักอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นที่รักของครอบครัว” เพื่อร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง สังคมเข้มแข็งและเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญต่อไป นายธนสุนทร กล่าวในตอนท้าย