พ่อเมืองนนทบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวนนทบุรีเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพุทธศาสนิกชนชาวนนทบุรี พาบุตรหลาน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว และในช่วงเย็นก็จะร่วมกันเวียนเทียน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ โดยพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ดังนั้น วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หมายความว่า การประชุมด้วยองค์ 4 และถือว่าเป็นวันพระธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ นิยมออกมาทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากการทำบาป จัดให้มีพิธีเวียนเทียนในเวลากลางคืนเกือบทุกวัดในจังหวัดนนทบุรี

ข่าว / พรหมพร / PRD.นนทบุรี