“น้ำบาดาล” ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยภัยแล้ง พร้อมระดม 136 จุดจ่ายน้ำทั่วประเทศ หนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง แค่ประชาชน โทร. 0 2666 7000 กด 1 แจ้งขอความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ได้จับมือกับ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” สนับสนุนจุดจ่ายน้ำ 136 แห่งทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดฤดูแล้ง

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 มี 6 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กองทัพบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยผนึกกำลังพล แหล่งน้ำสะอาด รถบรรทุกน้ำ กระแสไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุนจุดจ่ายน้ำ จำนวน 136 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นจุดแจกจ่ายน้ำบาดาลสะอาดให้แก่กองทัพบกที่มีกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำ และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย พลเอกจักรชัย โมกขะสมิต ประธานที่ปรึกษากองทัพบก นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 และปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ผนวกรวมกับศักยภาพของบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องจักร ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำ 79 คัน รถปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด 18 ชุด จุดจ่ายน้ำถาวร 136 จุด โรงเรียนในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือ 374 โรงเรียน ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบ (หน่วยนาคราช) 38 หน่วย และรถเจาะน้ำบาดาล จำนวน 85 ชุด ทำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เป้าหมายรวมกว่า 1,690 แห่ง และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการประชาชนได้กว่า 115,325 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 242,904 ไร่ และปริมาณน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว่า 63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาลได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 7000 กด 1 โทรศัพท์มือถือ 09 5949 7000 ระหว่างเวลา 08.30 – 22.00 น. และระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ 24 ชั่วโมง http://1310.dgr.go.th