ผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นประธานเปิดบ้านงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 น.โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดบ้านงานวิชาการ “ABN : รู้คิด จิตอาสา พัฒนาสังคมโลก” ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการอ่าน โดยเข้าร่วมเป็นครอบครัวรักการอ่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนถึงห้องเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านต่างๆ โดยได้แสดงออกถึงความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

ข่าว : พรหมพร PR.นนทบุรี