กรุงศรีโดดเด่นด้วยธรรมาภิบาล รับ 3 รางวัลจากเวทีระดับเอเชีย

กรุงเทพฯ (9 กรกฎาคม 2561) – ผู้บริหารกรุงศรีรับรางวัลจากเวทีระดับสากล จากงาน 8th Asian Excellence Award 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยนายโนริอากิ โกโตะ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับ

รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และนางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations)

นอกจากนี้ กรุงศรียังได้รับรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์