3 หลักปฏิบัติ กำจัดใบด่างมันสำปะหลัง

Featured Video Play Icon

การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค และแมลงหวี่ขาวยาสูบนำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติ หากพบการระบาดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ / สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที!!! เพื่อตรวจวินิจฉัย อย่างไรก็ดี มี 3 หลักการปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือ 1)สำรวจแปลงอยู่เสมอ 2)กำจัดต้นเป็นโรค 3)คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด

ขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร