สถาบันอาหาร เดินเครื่องโปรโมท มาตรฐาน “รสไทยแท้”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหาร“รสไทยแท้”ให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรสไทยแท้ 9 เมนูใหม่แล้วเสร็จโดยผู้เชี่ยวชาญอาหารไทย อัดฉีดกิจกรรมอบรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เชฟ พ่อครัว แม่ครัว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงงาน จัดแสดงนิทรรศการ โชว์ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานที่ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี  ทั้งสาธิตการปรุงอาหารไทยได้ง่ายๆด้วยซอสสำเร็จรูป เชื่อสร้างการรับรู้และยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารไทยให้กลุ่มเป้าหมายในภาคธุรกิจบริการและในภาค อุตสาหกรรมอาหารได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันอาหารดำเนินงานในโครงการ “ยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก (Authentic of Thai Food for the World)” ในปี 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของอาหาร “รสไทยแท้”  นั้น ขณะนี้ได้จัดทำมาตรฐาน“รสไทยแท้” ทั้งหมดจำนวน 9 เมนูตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น อาหารคาว 7 เมนู ได้แก่ ทอดมันปลา ฉู่ฉี่กุ้ง กุ้งซอสมะขาม ห่อหมกทะเล แกงเผ็ดเป็ดย่าง ยำวุ้นเส้นทะเล และแกงกะหรี่ไก่ อาหารหวาน 2 เมนู ได้แก่ บัวลอย และข้าวเหนียวสังขยา  เมื่อรวมกับ 13 เมนูเดิมที่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันจึงมีมาตรฐาน “รสไทยแท้” ทั้งหมด 22 เมนูที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยพร้อมเผยแพร่สูตร โดยได้จัดทำคู่มืออ้างอิงมาตรฐานอาหารไทย 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

นายยงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสถาบันอาหารได้เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานอาหารไทยให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรเมนูอาหารไทย(Thai Cuisine) ตามมาตรฐาน“รสไทยแท้” การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง“การสร้างมาตรฐานอาหารไทย’รสไทยแท้’สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจบริการ” จำนวน 2 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ และพัทยา โดยมีเชฟ พ่อครัว แม่ครัวจากโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมราว 1,000 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงเรื่องระบบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร(Food Safety) การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานและร้านอาหาร ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มมูลค่าอาหารด้วย  การสไตลิสต์(Food Stylist) หรือศิลปะการออกแบบและตกแต่ง

การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร  33 ร้าน และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง/พร้อมรับประทาน และซอสสำเร็จรูปจำนวน 50 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามเมนูที่สถาบันอาหารได้รับรองมาตรฐาน“รสไทยแท้”ไว้แล้ว โดยได้รับคำปรึกษาด้านวัตถุดิบ รสชาติอาหาร เทคนิคการปรุง สุขลักษณะที่ดีในการปรุง กระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานรสไทยแท้ และตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

 “ล่าสุด เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สถาบันอาหารได้ร่วมออกบูธในงาน Thai Festival @Copenhagen 2018  ณ สวนสาธารณะ Havneparken, Islands Brygge ประเทศเดนมาร์ก ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้เมนูมาตรฐาน “รสไทยแท้”  โดยการนำอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ได้แก่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง และต้มข่าไก่ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เป็นผลิตภัณฑ์แกงไทยกึ่งสำเร็จรูป  เพียงเติมน้ำก็สามารถรับประทานได้ทันที พร้อมกันนี้ได้สาธิตการปรุงอาหารเมนูผัดไทย โดยใช้น้ำซอสผัดไทยสำเร็จรูป เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ทดลองชิม และเป็นแรงจูงใจให้สามารถกลับไปปรุงอาหารไทยด้วยตนเองที่บ้านได้ง่ายๆ”

อนึ่ง การจัดทำมาตรฐาน “รสไทยแท้” เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2559 รวม 13 เมนู แบ่งเป็น อาหารคาว 11 เมนู ได้แก่ ส้มตำไทย ผัดไทย กะเพราหมู ต้มยำกุ้งน้ำใส ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง มัสมั่นไก่ สะเต๊ะไก่ ลาบหมู ต้มข่าไก่ พะแนงเนื้อ แกงเขียวหวานไก่ และอาหารหวาน 2 เมนู ได้แก่  ทับทิมกรอบ และข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้