กทท. ขานรับนโยบาย รชค. เพิ่มมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

 

ตามที่นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) และตรวจพื้นที่ทั้งที่ ทกท. และ ทลฉ. พบว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าว กทท. ได้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝุ่นละอองบริเวณท่าเรืออยู่ในเกณฑ์ไม่เกินค่ามาตรฐาน มิได้ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน กทท. ผู้ใช้บริการ กทท. และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจาก ทกท. ได้มีแผนการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรง และมาตรการฉีดละอองน้ำในแหล่งกำเนิดฝุ่น ซึ่ง รชค. ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฯ ให้ครอบคลุมชุมชนรอบท่าเรือด้วย

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท.ได้ดำเนินมาตรป้องกันคุณภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ รชค. กทท. ได้เพิ่มมาตรการในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ดำเนินการจัดทำระบบฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มเติมภายในพื้นที่เขตรั้วศุลกากร ทกท. และบริเวณใกล้เคียง โดยจะติดตั้งระบบฯ บริเวณประตูทางเข้าท่าเรือด้านฝั่งเขื่อนตะวันตก ประตูทางเข้าด้านฝั่งเขื่อนตะวันออก ประตูทางเข้าท่าเรือด้านอาจณรงค์ และบริเวณสะพานลอยหน้าอาคารที่ทำการ กทท. ทั้ง 2 ด้าน รวม 4 จุด โดยจะฉีดพ่นละอองน้ำทั้งด้านหน้าด่านและหลังด่าน และจะฉีดพ่นละอองน้ำตลอดเวลา พร้อมทั้งติดตั้งรถพ่นละอองน้ำเคลื่อนที่ ซึ่งจะดำเนินการเดินรถเป็นวงกลมตั้งแต่ถนนภายใน ทกท. ถนนอาจณรงค์ และสนามฟุตบอล กทท. แบ่งเป็นรอบเช้า 3 รอบ และรอบบ่าย 3 รอบ พร้อมทั้งประสานกรมการขนส่งทางบกในการตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านเข้าออก ทกท. ทุกคัน หากพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์ที่กรมการขนส่งกำหนดก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป ในส่วนของ ทลฉ.ได้ดำเนินการนำรถดับเพลิงฉีดละอองฝอย พร้อมทั้งจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือให้เพิ่มมาตรการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 และติดตั้งระบบฉีดพ่นน้ำ ณ บริเวณด่านตรวจสอบสินค้าทุกด่านของ ทลฉ. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 จากการดำเนินงานท่าเรือ ลดการเกิดมลพิษในอากาศ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอากาศเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันให้แก่พนักงาน กทท. และผู้ใช้บริการในการรณรงค์ช่วยลดปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่าเรือภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง อยู่ในความควบคุมของสาธารณสุข ซึ่งไม่พบค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ กทท. ได้เข้าร่วมโครงการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ (PSHE-MS) ซึ่งมีการตรวจติดตามเป็นประจำทุกปี โดยผู้เชียวชาญจาก PEMSEA เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการของ กทท. เป็นมาตรฐานสากล และจะไม่เป็นแหล่งก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างแน่นอน