กรมอนามัยร่วมกับ MRT รณรงค์ทำความสะอาดจุดเสี่ยง สร้างสุขอนามัยดีให้ผู้ใช้บริการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นำทีมบุคลากรกรมอนามัยรณรงค์ Big Cleaning Week ในกลุ่มแม่บ้านที่รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ให้มีความรู้ความเข้าในการทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ลิฟต์ ราวจับบันไดเลื่อน และตู้ออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สถานีลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร