นายกฯ ติดตามแผนแก้แล้ง ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการทำงาน เร่งจัดหาแหล่งน้ำเพิมเติม-การจ้างแรงงาน

วันที่ 6 ก.พ. 63 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและรับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะอำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการติดตาม สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทุกพื้นที่ของประเทศจะไม่มีการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนี้ อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมการหาพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนที่จะถึงเพื่อให้เพียงพอใช้ในฤดูแล้งปีถัดไป

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ( 1 พ.ย. 62 – 30 เม.ย. 63) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทาน มีการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 17,699 ล้าน ลบ.ม.(น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 7,000 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก มีการจัดสรรน้ำรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้าน ลบ.ม.(น้อยกว่าปีที่แล้ว 3,700 ล้าน ลบ.ม.) ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศ ล่าสุด(3 ก.พ. 63) มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 8,404 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 47 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำตามแผนฯไปแล้วประมาณ 2,440 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนจัดสรรน้ำฯ

“กรมชลประทาน ได้มีมาตรการจ้างแรงงานเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนการทำนาปรัง อีกทั้งเร่งพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิมเติมในพื้นที่ต่างๆ อาทิ แก้มลิง สระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำเดิม อีกทั้งเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคนที่พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที” ดร.ทองเปลว กล่าว

ในตอนท้าย

……………………………

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 กุมภาพันธ์ 2563