คุรุสภาเปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

คุรุสภาเปิดให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563