กปน. บูรณาการร่วม กรมชลประทาน และ กทม. หนุนปฏิบัติการกระแทกลิ่มความเค็มเจ้าพระยา 7-10 ก.พ. นี้

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เข้าพบ นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) หารือแนวทางรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงรอบต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มการสูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ผันลงสู่คลองบางโสน บางเลน และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก รวมทั้งขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม. ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ประมาณ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นการสนับสนุนปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation ที่กรมชลประทานร่วมมือกับ กปน. ในการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา บรรเทาภาวะน้ำเค็มหนุนสูงที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา