“อนุทิน” รณรงค์ให้ความรู้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ให้กับนักศึกษาหอการค้าไทย

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ความรู้แนวทางการดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมแจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รณรงค์ให้ความรู้แนวทางการดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมแจกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาตรการยกระดับในการควบคุมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น ดำเนินการควบคู่กับการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ว่าสามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง หากปฏิบัติเป็นประจำก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนหนาแน่น และผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ หากมีไข้ร่วมกับอาการ ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบพบแพทย์ทันที

ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019กับประชาชน โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และสื่อความรู้หลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสื่อสารความรู้ให้กับบุคคล ในครอบครัวและคนรอบข้าง โดยวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มารณรงค์ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย หอการค้าไทยถึงแนวทางการป้องกันตนเอง สุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมแจกเอกสาร หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ

“ขอเชิญชวนทุกท่านได้ใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นตัวอย่างให้ประชาชนปฏิบัติตาม และให้เกิดความเคยชินและจะดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ที่ประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างความตระหนัก ไม่ตระหนก เกิดความร่วมมือจากประชาชน จึงขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยไทยมีระบบการเฝ้าระวังโรคเข้มข้นตามมาตรฐานสากล พบเร็ว รักษาเร็ว หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” นายอนุทิน กล่าว

……………………………………………………..